AMD เป็น GEL

แปลง แดรมอาร์เมเนีย (AMD) เป็น ลารีจอร์เจีย (GEL) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

AMD - แดรมอาร์เมเนีย
֏
GEL - ลารีจอร์เจีย
อัตราแลกเปลี่ยน AMD/GEL 0.0065709 อัปเดตเมื่อ 54 นาทีที่ผ่านมา
แดรมอาร์เมเนีย เป็นสกุลเงินของอาร์เมเนีย
ลารีจอร์เจีย เป็นสกุลเงินของจอร์เจีย
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน แดรมอาร์เมเนีย กับ ลารีจอร์เจียค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีAMDค่าธรรมเนียมการโอนGEL
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 AMD0.0 AMD0.0066 GEL
1%1 AMD0.010 AMD0.0065 GEL
2% อัตราเอทีเอ็ม1 AMD0.020 AMD0.0064 GEL
3% อัตราบัตรเครดิต1 AMD0.030 AMD0.0064 GEL
4%1 AMD0.040 AMD0.0063 GEL
5% อัตราตู้1 AMD0.050 AMD0.0062 GEL
แปลง แดรมอาร์เมเนีย เป็น ลารีจอร์เจีย
AMDGEL
10.0066
50.033
100.066
200.13
500.33
1000.66
2501.64
5003.28
10006.57
แปลง ลารีจอร์เจีย เป็น แดรมอาร์เมเนีย
GELAMD
1152.18
5760.93
101521.86
203043.73
507609.34
10015218.69
25038046.73
50076093.47
1000152186.94

ทุกสกุลเงิน