AMD เป็น PYG

แปลง แดรมอาร์เมเนีย (AMD) เป็น กวารานีปารากวัย (PYG) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

AMD - แดรมอาร์เมเนีย
֏
PYG - กวารานีปารากวัย
อัตราแลกเปลี่ยน AMD/PYG 13.75 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แดรมอาร์เมเนีย เป็นสกุลเงินของอาร์เมเนีย
กวารานีปารากวัย เป็นสกุลเงินของปารากวัย
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน แดรมอาร์เมเนีย กับ กวารานีปารากวัยค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีAMDค่าธรรมเนียมการโอนPYG
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 AMD0.0 AMD13.75 PYG
1%1 AMD0.010 AMD13.61 PYG
2% อัตราเอทีเอ็ม1 AMD0.020 AMD13.47 PYG
3% อัตราบัตรเครดิต1 AMD0.030 AMD13.33 PYG
4%1 AMD0.040 AMD13.2 PYG
5% อัตราตู้1 AMD0.050 AMD13.06 PYG
แปลง แดรมอาร์เมเนีย เป็น กวารานีปารากวัย
AMDPYG
113.75
568.75
10137.51
20275.02
50687.55
1001375.11
2503437.79
5006875.59
100013751.18
แปลง กวารานีปารากวัย เป็น แดรมอาร์เมเนีย
PYGAMD
10.073
50.36
100.73
201.45
503.63
1007.27
25018.18
50036.36
100072.72

ทุกสกุลเงิน