AMD เป็น RON

แปลง แดรมอาร์เมเนีย (AMD) เป็น ลิวโรมาเนีย (RON) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

AMD - แดรมอาร์เมเนีย
֏
RON - ลิวโรมาเนีย
lei
อัตราแลกเปลี่ยน AMD/RON 0.0090217 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
แดรมอาร์เมเนีย เป็นสกุลเงินของอาร์เมเนีย
ลิวโรมาเนีย เป็นสกุลเงินของโรมาเนีย
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน แดรมอาร์เมเนีย กับ ลิวโรมาเนียค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีAMDค่าธรรมเนียมการโอนRON
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 AMD0.0 AMD0.0090 RON
1%1 AMD0.010 AMD0.0089 RON
2% อัตราเอทีเอ็ม1 AMD0.020 AMD0.0088 RON
3% อัตราบัตรเครดิต1 AMD0.030 AMD0.0088 RON
4%1 AMD0.040 AMD0.0087 RON
5% อัตราตู้1 AMD0.050 AMD0.0086 RON
แปลง แดรมอาร์เมเนีย เป็น ลิวโรมาเนีย
AMDRON
10.0090
50.045
100.090
200.18
500.45
1000.90
2502.25
5004.51
10009.02
แปลง ลิวโรมาเนีย เป็น แดรมอาร์เมเนีย
RONAMD
1110.84
5554.21
101108.43
202216.87
505542.18
10011084.37
25027710.94
50055421.89
1000110843.78

ทุกสกุลเงิน