BIF เป็น CUC

แปลง ฟรังก์บุรุนดี (BIF) เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) (CUC) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

BIF - ฟรังก์บุรุนดี
Fr
CUC - เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)
$
อัตราแลกเปลี่ยน BIF/CUC 0.00052383 อัปเดตเมื่อ 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฟรังก์บุรุนดี เป็นสกุลเงินของบุรุนดี
เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็นสกุลเงินของคิวบา
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์บุรุนดี กับ เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)ค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีBIFค่าธรรมเนียมการโอนCUC
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 BIF0.0 BIF0.00052 CUC
1%1 BIF0.010 BIF0.00052 CUC
2% อัตราเอทีเอ็ม1 BIF0.020 BIF0.00051 CUC
3% อัตราบัตรเครดิต1 BIF0.030 BIF0.00051 CUC
4%1 BIF0.040 BIF0.00050 CUC
5% อัตราตู้1 BIF0.050 BIF0.00050 CUC
แปลง ฟรังก์บุรุนดี เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)
BIFCUC
10.00052
50.0026
100.0052
200.010
500.026
1000.052
2500.13
5000.26
10000.52
แปลง เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็น ฟรังก์บุรุนดี
CUCBIF
11909
59545
1019090
2038180
5095450
100190900
250477250
500954500
10001909000

ทุกสกุลเงิน