CDF เป็น BND

แปลง ฟรังก์คองโก (CDF) เป็น ดอลลาร์บรูไน (BND) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

CDF - ฟรังก์คองโก
Fr
BND - ดอลลาร์บรูไน
$
อัตราแลกเปลี่ยน CDF/BND 0.00078163 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฟรังก์คองโก เป็นสกุลเงินของคองโก - กินชาซา
ดอลลาร์บรูไน เป็นสกุลเงินของบรูไน, สิงคโปร์
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์คองโก กับ ดอลลาร์บรูไนค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีCDFค่าธรรมเนียมการโอนBND
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 CDF0.0 CDF0.00078 BND
1%1 CDF0.010 CDF0.00077 BND
2% อัตราเอทีเอ็ม1 CDF0.020 CDF0.00077 BND
3% อัตราบัตรเครดิต1 CDF0.030 CDF0.00076 BND
4%1 CDF0.040 CDF0.00075 BND
5% อัตราตู้1 CDF0.050 CDF0.00074 BND
แปลง ฟรังก์คองโก เป็น ดอลลาร์บรูไน
CDFBND
10.00078
50.0039
100.0078
200.016
500.039
1000.078
2500.20
5000.39
10000.78
แปลง ดอลลาร์บรูไน เป็น ฟรังก์คองโก
BNDCDF
11279.38
56396.9
1012793.81
2025587.62
5063969.05
100127938.11
250319845.29
500639690.58
10001279381.16

ทุกสกุลเงิน