CHF เป็น CUC

แปลง ฟรังก์สวิส (CHF) เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) (CUC) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

CHF - ฟรังก์สวิส
Fr
CUC - เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)
$
อัตราแลกเปลี่ยน CHF/CUC 1.04 อัปเดตเมื่อ 37 นาทีที่ผ่านมา
ฟรังก์สวิส เป็นสกุลเงินของลิกเตนสไตน์, สวิตเซอร์แลนด์
เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็นสกุลเงินของคิวบา
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์สวิส กับ เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)ค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีCHFค่าธรรมเนียมการโอนCUC
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 CHF0.0 CHF1.04 CUC
1%1 CHF0.010 CHF1.02 CUC
2% อัตราเอทีเอ็ม1 CHF0.020 CHF1.01 CUC
3% อัตราบัตรเครดิต1 CHF0.030 CHF1 CUC
4%1 CHF0.040 CHF1.0 CUC
5% อัตราตู้1 CHF0.050 CHF0.99 CUC
แปลง ฟรังก์สวิส เป็น เปโซคิวบา (แปลงสภาพ)
CHFCUC
11.04
55.2
1010.4
2020.8
5052.01
100104.03
250260.07
500520.15
10001040.3
แปลง เปโซคิวบา (แปลงสภาพ) เป็น ฟรังก์สวิส
CUCCHF
10.96
54.8
109.61
2019.22
5048.06
10096.12
250240.31
500480.63
1000961.26

ทุกสกุลเงิน