CNY เป็น RON

แปลง หยวนจีน (CNY) เป็น ลิวโรมาเนีย (RON) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

CNY - หยวนจีน
¥
RON - ลิวโรมาเนีย
lei
อัตราแลกเปลี่ยน CNY/RON 0.61119 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
หยวนจีน เป็นสกุลเงินของจีน, ซิมบับเว
ลิวโรมาเนีย เป็นสกุลเงินของโรมาเนีย
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน หยวนจีน กับ ลิวโรมาเนียค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีCNYค่าธรรมเนียมการโอนRON
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 CNY0.0 CNY0.61 RON
1%1 CNY0.010 CNY0.61 RON
2% อัตราเอทีเอ็ม1 CNY0.020 CNY0.60 RON
3% อัตราบัตรเครดิต1 CNY0.030 CNY0.59 RON
4%1 CNY0.040 CNY0.59 RON
5% อัตราตู้1 CNY0.050 CNY0.58 RON
แปลง หยวนจีน เป็น ลิวโรมาเนีย
CNYRON
10.61
53.05
106.11
2012.22
5030.55
10061.11
250152.79
500305.59
1000611.19
แปลง ลิวโรมาเนีย เป็น หยวนจีน
RONCNY
11.63
58.18
1016.36
2032.72
5081.8
100163.61
250409.03
500818.07
10001636.14

ทุกสกุลเงิน