DJF เป็น KZT

แปลง ฟรังก์จิบูตี (DJF) เป็น เทงเจคาซัคสถาน (KZT) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

DJF - ฟรังก์จิบูตี
Fr
KZT - เทงเจคาซัคสถาน
อัตราแลกเปลี่ยน DJF/KZT 2.31 อัปเดตเมื่อ 47 นาทีที่ผ่านมา
ฟรังก์จิบูตี เป็นสกุลเงินของจิบูตี
เทงเจคาซัคสถาน เป็นสกุลเงินของคาซัคสถาน
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์จิบูตี กับ เทงเจคาซัคสถานค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีDJFค่าธรรมเนียมการโอนKZT
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 DJF0.0 DJF2.31 KZT
1%1 DJF0.010 DJF2.29 KZT
2% อัตราเอทีเอ็ม1 DJF0.020 DJF2.27 KZT
3% อัตราบัตรเครดิต1 DJF0.030 DJF2.24 KZT
4%1 DJF0.040 DJF2.22 KZT
5% อัตราตู้1 DJF0.050 DJF2.2 KZT
แปลง ฟรังก์จิบูตี เป็น เทงเจคาซัคสถาน
DJFKZT
12.31
511.58
1023.17
2046.34
50115.87
100231.74
250579.37
5001158.74
10002317.48
แปลง เทงเจคาซัคสถาน เป็น ฟรังก์จิบูตี
KZTDJF
10.43
52.15
104.31
208.63
5021.57
10043.15
250107.87
500215.75
1000431.5

ทุกสกุลเงิน