Trong khoảng

Một công cụ chuyển đổi tiền tệ đơn giản và trực quan, hoàn hảo cho khách du lịch. 🎒

Valuta EX cung cấp tỷ giá hối đoái chính xác cho hơn 160 loại tiền tệ thế giới!

Valuta EX là một thiết bị phải có đặc biệt dành cho những người đi du lịch nhiều và cần một cách nhanh chóng để biết tỷ giá hối đoái cập nhật.

Đặc trưng:

  • Đơn giản và dễ sử dụng 👶
  • Cập nhật tỷ giá mỗi giờ ⏱️
  • Tự động cập nhật tỷ giá hối đoái 🔄
  • Hơn 160 loại tiền tệ, bao gồm Bitcoin 💱
  • Kết hợp biên độ đại lý điển hình của các thị trường trao đổi tiền tệ bán lẻ khác nhau 🏦
  • Tìm kiếm thông qua các loại tiền thông qua tên, mã hoặc quốc gia ⛰️

Nếu bạn thích Valuta EX, hãy đảm bảo bạn xem xét nó ở đây trên App Store hoặc trên Play Store

Chúng tôi cam kết biến Valuta EX thành ứng dụng chuyển đổi tiền tệ tốt nhất.

Nếu bạn có phản hồi, vui lòng gửi chúng đến: [email protected]