BMD เป็น LVL

แปลง ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD) เป็น ลัตส์ลัตเวีย (LVL) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

BMD - ดอลลาร์เบอร์มิวดา
$
LVL - ลัตส์ลัตเวีย
Ls
อัตราแลกเปลี่ยน BMD/LVL 0.60489 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ดอลลาร์เบอร์มิวดา เป็นสกุลเงินของเบอร์มิวดา
ลัตส์ลัตเวีย เป็นสกุลเงินของลัตเวีย
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์เบอร์มิวดา กับ ลัตส์ลัตเวียค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีBMDค่าธรรมเนียมการโอนLVL
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 BMD0.0 BMD0.60 LVL
1%1 BMD0.010 BMD0.60 LVL
2% อัตราเอทีเอ็ม1 BMD0.020 BMD0.59 LVL
3% อัตราบัตรเครดิต1 BMD0.030 BMD0.59 LVL
4%1 BMD0.040 BMD0.58 LVL
5% อัตราตู้1 BMD0.050 BMD0.57 LVL
แปลง ดอลลาร์เบอร์มิวดา เป็น ลัตส์ลัตเวีย
BMDLVL
10.60
53.02
106.04
2012.09
5030.24
10060.48
250151.22
500302.44
1000604.89
แปลง ลัตส์ลัตเวีย เป็น ดอลลาร์เบอร์มิวดา
LVLBMD
11.65
58.26
1016.53
2033.06
5082.65
100165.31
250413.29
500826.59
10001653.19

ทุกสกุลเงิน