BYN เป็น VEF

แปลง รูเบิลเบลารุส (BYN) เป็น โบลิวาร์เวเนซุเอลา (VEF) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

BYN - รูเบิลเบลารุส
Br
VEF - โบลิวาร์เวเนซุเอลา
Bs F
อัตราแลกเปลี่ยน BYN/VEF 4.16 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
รูเบิลเบลารุส เป็นสกุลเงินของเบลารุส
โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็นสกุลเงินของเวเนซุเอลา
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน รูเบิลเบลารุส กับ โบลิวาร์เวเนซุเอลาค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีBYNค่าธรรมเนียมการโอนVEF
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 BYN0.0 BYN4.16 VEF
1%1 BYN0.010 BYN4.12 VEF
2% อัตราเอทีเอ็ม1 BYN0.020 BYN4.08 VEF
3% อัตราบัตรเครดิต1 BYN0.030 BYN4.03 VEF
4%1 BYN0.040 BYN3.99 VEF
5% อัตราตู้1 BYN0.050 BYN3.95 VEF
แปลง รูเบิลเบลารุส เป็น โบลิวาร์เวเนซุเอลา
BYNVEF
14.16
520.81
1041.63
2083.27
50208.18
100416.36
2501040.91
5002081.82
10004163.65
แปลง โบลิวาร์เวเนซุเอลา เป็น รูเบิลเบลารุส
VEFBYN
10.24
51.2
102.4
204.8
5012
10024.01
25060.04
500120.08
1000240.17

ทุกสกุลเงิน