CDF เป็น NZD

แปลง ฟรังก์คองโก (CDF) เป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

CDF - ฟรังก์คองโก
Fr
NZD - ดอลลาร์นิวซีแลนด์
$
อัตราแลกเปลี่ยน CDF/NZD 0.00088985 อัปเดตเมื่อ 25 นาทีที่ผ่านมา
ฟรังก์คองโก เป็นสกุลเงินของคองโก - กินชาซา
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นสกุลเงินของหมู่เกาะคุก, นิวซีแลนด์, นีอูเอ, หมู่เกาะพิตแคร์น, โตเกเลา
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์คองโก กับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีCDFค่าธรรมเนียมการโอนNZD
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 CDF0.0 CDF0.00089 NZD
1%1 CDF0.010 CDF0.00088 NZD
2% อัตราเอทีเอ็ม1 CDF0.020 CDF0.00087 NZD
3% อัตราบัตรเครดิต1 CDF0.030 CDF0.00086 NZD
4%1 CDF0.040 CDF0.00085 NZD
5% อัตราตู้1 CDF0.050 CDF0.00085 NZD
แปลง ฟรังก์คองโก เป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์
CDFNZD
10.00089
50.0044
100.0089
200.018
500.044
1000.089
2500.22
5000.44
10000.89
แปลง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น ฟรังก์คองโก
NZDCDF
11123.77
55618.89
1011237.79
2022475.59
5056188.97
100112377.95
250280944.87
500561889.75
10001123779.5

ทุกสกุลเงิน