DJF เป็น NZD

แปลง ฟรังก์จิบูตี (DJF) เป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) ด้วยตัวแปลงสกุลเงิน Valuta EX

DJF - ฟรังก์จิบูตี
Fr
NZD - ดอลลาร์นิวซีแลนด์
$
อัตราแลกเปลี่ยน DJF/NZD 0.0086557 อัปเดตเมื่อ 1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ฟรังก์จิบูตี เป็นสกุลเงินของจิบูตี
ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็นสกุลเงินของหมู่เกาะคุก, นิวซีแลนด์, นีอูเอ, หมู่เกาะพิตแคร์น, โตเกเลา
เปรียบเทียบอัตราแลกเปลี่ยน ฟรังก์จิบูตี กับ ดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่าเผื่อทั่วไปของตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
เก็บภาษีDJFค่าธรรมเนียมการโอนNZD
0% อัตราระหว่างธนาคาร1 DJF0.0 DJF0.0087 NZD
1%1 DJF0.010 DJF0.0086 NZD
2% อัตราเอทีเอ็ม1 DJF0.020 DJF0.0085 NZD
3% อัตราบัตรเครดิต1 DJF0.030 DJF0.0084 NZD
4%1 DJF0.040 DJF0.0083 NZD
5% อัตราตู้1 DJF0.050 DJF0.0082 NZD
แปลง ฟรังก์จิบูตี เป็น ดอลลาร์นิวซีแลนด์
DJFNZD
10.0087
50.043
100.087
200.17
500.43
1000.87
2502.16
5004.32
10008.65
แปลง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ เป็น ฟรังก์จิบูตี
NZDDJF
1115.53
5577.65
101155.3
202310.61
505776.53
10011553.06
25028882.65
50057765.3
1000115530.6

ทุกสกุลเงิน