Jersey pound - JEP

Chuyển đổi Jersey pound ( JEP ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

JEP - Jersey poundselect icon
£
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 28 phút trước
Jersey pound là tiền tệ của
Jersey
countries where JEP is used