Guilder Antille Hà Lan - ANG

Chuyển đổi Guilder Antille Hà Lan ( ANG ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

ANG - Guilder Antille Hà Lanselect icon
ƒ
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 4 phút trước
Guilder Antille Hà Lan là tiền tệ của
Curaçao, Sint Maarten
countries where ANG is used