Ouguiya Mauritania (1973–2017) - MRO

Chuyển đổi Ouguiya Mauritania (1973–2017) ( MRO ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

MRO - Ouguiya Mauritania (1973–2017)select icon
UM
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 8 phút trước
Ouguiya Mauritania (1973–2017) là tiền tệ của
Mauritania
countries where MRO is used