Đô la Canada - CAD

Chuyển đổi Đô la Canada ( CAD ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

CAD - Đô la Canadaselect icon
$
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 1 phút trước
Đô la Canada là tiền tệ của
Canada
countries where CAD is used