Đô la Singapore - SGD

Chuyển đổi Đô la Singapore ( SGD ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

SGD - Đô la Singaporeselect icon
$
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 30 phút trước
Đô la Singapore là tiền tệ của
Brunei, Singapore
countries where SGD is used