Bảng Quần đảo Falkland - FKP

Chuyển đổi Bảng Quần đảo Falkland ( FKP ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

FKP - Bảng Quần đảo Falklandselect icon
£
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 40 phút trước
Bảng Quần đảo Falkland là tiền tệ của
Quần đảo Falkland
countries where FKP is used