Đô la Quần đảo Cayman - KYD

Chuyển đổi Đô la Quần đảo Cayman ( KYD ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

KYD - Đô la Quần đảo Caymanselect icon
$
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 90 phút trước
Đô la Quần đảo Cayman là tiền tệ của
Quần đảo Cayman
countries where KYD is used