Quyền Rút vốn Đặc biệt - XDR

Chuyển đổi Quyền Rút vốn Đặc biệt ( XDR ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

XDR - Quyền Rút vốn Đặc biệtselect icon
SDR
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 31 phút trước