Lari Georgia - GEL

Chuyển đổi Lari Georgia ( GEL ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

GEL - Lari Georgiaselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 49 phút trước
Lari Georgia là tiền tệ của
Georgia
countries where GEL is used