Florin Aruba - AWG

Chuyển đổi Florin Aruba ( AWG ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

AWG - Florin Arubaselect icon
ƒ
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 18 phút trước
Florin Aruba là tiền tệ của
Aruba
countries where AWG is used