Rúp Belarus - BYN

Chuyển đổi Rúp Belarus ( BYN ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

BYN - Rúp Belarusselect icon
Br
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 48 phút trước
Rúp Belarus là tiền tệ của
Belarus
countries where BYN is used