Leu Moldova - MDL

Chuyển đổi Leu Moldova ( MDL ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

MDL - Leu Moldovaselect icon
L
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 32 phút trước
Leu Moldova là tiền tệ của
Moldova
countries where MDL is used