Đô la Hồng Kông - HKD

Chuyển đổi Đô la Hồng Kông ( HKD ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

HKD - Đô la Hồng Kôngselect icon
$
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 30 phút trước
Đô la Hồng Kông là tiền tệ của
Hồng Kông, Trung Quốc
countries where HKD is used