Lek Albania - ALL

Chuyển đổi Lek Albania ( ALL ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

ALL - Lek Albaniaselect icon
L
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 30 phút trước
Lek Albania là tiền tệ của
Albania
countries where ALL is used