Rupee Mauritius - MUR

Chuyển đổi Rupee Mauritius ( MUR ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

MUR - Rupee Mauritiusselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 54 phút trước
Rupee Mauritius là tiền tệ của
Mauritius
countries where MUR is used