Metical Mozambique - MZN

Chuyển đổi Metical Mozambique ( MZN ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

MZN - Metical Mozambiqueselect icon
MT
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 30 phút trước
Metical Mozambique là tiền tệ của
Mozambique
countries where MZN is used