Bạt Thái Lan - THB

Chuyển đổi Bạt Thái Lan ( THB ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

THB - Bạt Thái Lanselect icon
฿
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 6 phút trước
Bạt Thái Lan là tiền tệ của
Thái Lan
countries where THB is used