Somoni Tajikistan - TJS

Chuyển đổi Somoni Tajikistan ( TJS ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

TJS - Somoni Tajikistanselect icon
ЅМ
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 48 phút trước
Somoni Tajikistan là tiền tệ của
Tajikistan
countries where TJS is used