Bảng Gibraltar - GIP

Chuyển đổi Bảng Gibraltar ( GIP ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

GIP - Bảng Gibraltarselect icon
£
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 8 phút trước
Bảng Gibraltar là tiền tệ của
Gibraltar
countries where GIP is used