Ngultrum Bhutan - BTN

Chuyển đổi Ngultrum Bhutan ( BTN ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

BTN - Ngultrum Bhutanselect icon
Nu.
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 26 phút trước
Ngultrum Bhutan là tiền tệ của
Bhutan
countries where BTN is used