Lia Thổ Nhĩ Kỳ - TRY

Chuyển đổi Lia Thổ Nhĩ Kỳ ( TRY ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

TRY - Lia Thổ Nhĩ Kỳselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 32 phút trước
Lia Thổ Nhĩ Kỳ là tiền tệ của
Thổ Nhĩ Kỳ
countries where TRY is used