Peso Uruguay - UYU

Chuyển đổi Peso Uruguay ( UYU ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

UYU - Peso Uruguayselect icon
$
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 8 phút trước
Peso Uruguay là tiền tệ của
Uruguay
countries where UYU is used