Rial Yemen - YER

Chuyển đổi Rial Yemen ( YER ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

YER - Rial Yemenselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 19 phút trước
Rial Yemen là tiền tệ của
Yemen
countries where YER is used