Cedi Ghana - GHS

Chuyển đổi Cedi Ghana ( GHS ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

GHS - Cedi Ghanaselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 60 phút trước
Cedi Ghana là tiền tệ của
Ghana
countries where GHS is used