Riel Campuchia - KHR

Chuyển đổi Riel Campuchia ( KHR ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

KHR - Riel Campuchiaselect icon
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 11 phút trước
Riel Campuchia là tiền tệ của
Campuchia
countries where KHR is used