Bolívar Venezuela (2008–2018) - VEF

Chuyển đổi Bolívar Venezuela (2008–2018) ( VEF ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

VEF - Bolívar Venezuela (2008–2018)select icon
Bs S
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 54 phút trước
Bolívar Venezuela (2008–2018) là tiền tệ của
Venezuela
countries where VEF is used