Ariary Malagasy - MGA

Chuyển đổi Ariary Malagasy ( MGA ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

MGA - Ariary Malagasyselect icon
Ar
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 55 phút trước
Ariary Malagasy là tiền tệ của
Madagascar
countries where MGA is used