Bảng Syria - SYP

Chuyển đổi Bảng Syria ( SYP ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

SYP - Bảng Syriaselect icon
£
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 39 phút trước
Bảng Syria là tiền tệ của
Syria
countries where SYP is used