Rúp Belarus (2000–2016) - BYR

Chuyển đổi Rúp Belarus (2000–2016) ( BYR ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

BYR - Rúp Belarus (2000–2016)select icon
Br
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 50 phút trước
Rúp Belarus (2000–2016) là tiền tệ của
Belarus
countries where BYR is used