Bảng Li-băng - LBP

Chuyển đổi Bảng Li-băng ( LBP ) với Valuta EX - Công cụ chuyển đổi tiền tệ

LBP - Bảng Li-băngselect icon
ل.ل
Tỷ giá hối đoái được cập nhật đã cập nhật 16 phút trước
Bảng Li-băng là tiền tệ của
Li-băng
countries where LBP is used